INTERVISIE

“When you’re in a hurry, go slow”

Leren van elkaar is effectiever dan leren van een deskundige. Om die reden kiest men vaak voor intervisie. Intervisie is een vorm intercollegiale consultatie met als doel de professionaliteit te verbeteren.

Het gaat daarin om vragen uit de eigen werksituatie en de manier waarop men daar zo effectief mogelijk mee om kan gaan. Men deelt onderling zienswijzen en leert van het bespreken van verschillende aanpakken. Daarbij is het stellen van de juiste vragen essentieel. Door intervisie ontstaat vaak een cultuur van onderling leren en elkaar versterken.

Aanpak

  • Intervisie begint altijd met een informatiebijeenkomst en groepsintake. 
  • Thema’s, doelen en werkwijze worden overeengekomen en over het totale traject wordt een contract gesloten. 
  • Wij zorgen ervoor dat intervisie van de grond komt en begeleiden de groepen, om zo snel mogelijk het geleerde zelfstandig te kunnen gaan voortzetten.

GERELATEERD

COACHING EN CAREER COUNSELLING

TARIEVEN

Individuele coaching:
Tarief varieert van € 240 – € 275 per uur, afhankelijk van functieniveau

Executive teamcoaching:
€ 275 per uur / € 1100 per dagdeel (4 uur)

Training / workshops / Intervisie:
Per dagdeel (4 uur): € 1100
Per dag: € 2200

Exclusief 21% BTW