TEAMS

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

In teams hebben conflicten, wrijving en onduidelijkheid over rol- en taakverdeling regelmatig effect op de onderlinge samenwerking. Dat zorgt voor negatieve onderstromen en het niet meer uitspreken en vermijden van werkelijk belangrijke onderwerpen.

Aanpak

Bij het werken aan teamontwikkeling concentreren wij ons voornamelijk op wat zich tussen mensen afspeelt en minder op wat zich binnen mensen afspeelt. In een traject van meerdere bijeenkomsten maken wij zaken op constructieve wijze bespreekbaar en wordt het gezamenlijk resultaat en belang helder. Eventueel zijn wij aanwezig bij vergaderingen en bijeenkomsten voor observatie en procesbegeleiding. Zodat direct in de praktijk gewerkt wordt.

Voorwaarden

  • Teamcoaching begint altijd met een intake met alle teamleden en andere belangrijke betrokkenen. 
  • Er moet een duidelijke verdeling in rollen en verantwoordelijkheden bestaan. Met andere woorden: de ‘harde’ kant moet helder zijn. 
  • Wanneer wij een team coachen, kunnen wij geen individuele teamleden coachen.

GERELATEERD

COACHING EN CAREER COUNSELLING

TARIEVEN

Individuele coaching:
Tarief varieert van € 240 – € 275 per uur, afhankelijk van functieniveau

Executive teamcoaching:
€ 275 per uur / € 1100 per dagdeel (4 uur)

Training / workshops / Intervisie:
Per dagdeel (4 uur): € 1100
Per dag: € 2200

Exclusief 21% BTW